Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Środowiska Poz. 3 nr 9 z dnia 1 lipca 1983 r.
Dodane przez rehto dnia Lipiec 23 2009 11:40:38
Zarządzenie w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej.



POBIERZ ZARZĄDZENIE